Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

9 listopada 2015

10 medali naszych zawodniczek na MP seniorek w podnoszeniu ciężarów

24 paź­dzier­nika 2015 roku w Ma­ko­wie Mazo­wiec­kim od­były się 22. Mis­trzos­twa Ko­biet w Pod­no­sze­niu Cię­żarów. W jed­no­dnio­wym tur­nie­ju wys­tą­pi­ło 56 za­wod­ni­czek z 28 klu­bów w tym 16 klu­bów Zrze­sze­nia) re­pre­zen­tu­ją­cych 11 wo­je­wództw. W kat. 48 kg wy­stą­piło 12 za­wo­dni­czek, w kat. 53 kg — 6, w kat. 58 kg — 9, w kat. 63 kg — 10, w kat. 69 kg — 6, w kat. 75 kg — 7 i w kat. + 75 kg — 6

Trzeci raz z rzędu naj­lep­szą za­wod­nicz­ką MP se­nio­rek zo­sta­ła Jo­anna Ło­chow­ska UKS Zie­lona Gó­ra, zło­ta meda­lis­tka kat. 58 kg. Za­wo­dni­czki z klubów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 4 zło­te, 1 sre­brny i 5 brą­zo­wych me­da­li.

9 listopada 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów — Kurzętnik 2015

W pod­no­sz­eniu cię­ża­rów by­ła to w za­sa­dzie ostat­nia wiel­ka im­pre­za na pol­skich po­mos­tach. Gmi­na Kurzęt­nik, po­wiat No­we Mias­to Lu­baw­skie­go goś­ciła w dniach 6-8 lis­to­pa­da za­wod­ni­ków, któ­rzy wal­czy­li o ty­tu­ły mis­trzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Star­to­wa­ły za­wo­dni­czki i za­wo­dni­cy do lat 20 i 23. Najlepszymi zawodniczkami w pun­kta­cji Sin­clai­ra zostały — w gro­nie ju­nio­rek do lat 20 — mis­trz­yni w kat. 58 kg Aga­ta Rok (Fe­niks Sied­lce) — 241,20 pkt, do lat 23 — złota medalista w kat. 63 kg — Monika Dzienis (Talent Wrocław) — 236.30 pkt. Wśród juniorów do lat 20 najlepszy okazał się zwycięzca w kat. 85 kg Paweł Kulik (Meyer Elbląg) — 372,30, do lat 23 — mistrz w kat. 85 kg Patryk Słowikowski (CLKS Mazovia Ciechanów) — 362,1 pkt. W klasyfikacji klubowej zwyciężyła Mazovia Ciechanów 47 pkt, przed Talentem Wrocław 45 pkt i Gryfem Bujny oraz Agrosem Zamość — po 36 pkt. Klasyfikację wojewódzką wygrało lubelskie 144 pkt, przed łódzkim 90 pkt i mazowieckim 84 pkt.

W mistrzostwach startowało 83 zawodników z 29 klubów z 7 województw. Głównym organizatorem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS, bezpośrednim organizatorem Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TKKF Kurzętnik. Zawody dofinansowało MSiT. Współorganizatorami byli: Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, Urząd Gminy w Kurzętniku, Zespół Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku, KS Zamek-Expom Kurzętnik oraz Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzostwach reprezentował wiceprzewodniczący Wacław Hurko, a gościem specjalnym był Szymon Kołecki, do niedawna jeden z najlepszych polskich ciężarowców, który swoją karierę sportową rozpoczynał w LZS, a obecnie prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

9 listopada 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Torowym

W dniach 17-18 paź­dzier­nika na torze ko­lar­skim w Prusz­kowie odbyły się Mis­trzos­twa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS oraz Mis­trzos­twa Polski w kon­ku­ren­cjach nie­olim­pij­skich, w któ­rych łącz­nie star­to­wa­ło 168 za­wod­ni­ków z 31 klubów. O ty­tu­ły mis­trzów na­sze­go Zrze­sze­nia, w po­szcze­gól­nych wyścigach (sprint drużynowy, wyścig drużynowy, wyścig punktowy, wyścig indywidualny, scratch i keirin, sprint na 500 m i wyścig na 1 km), walczyli młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi, kobiety i mężczyźni. Na starcie z krajowej czołówki zabrakło jedynie tych zawodników i zawodniczek, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Mistrzostwom towarzyszyło spotkanie byłych kolarzy, zawodników Ludowych Zespołów Sportowych, których nazwiska zna każdy miłośnik kolarstwa i nie tylko, uczestników igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Polski. Na zaproszenie Krajowego Zrzeszenia LZS i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej odpowiedzieli: Bogusław Fornalczyk (uczestnik IO w 1960 r.), Rajmund Zieliński (IO 1964 i 1968), Wojciech Matusiak (IO 1968 i 1976), Andrzej Bławdzin (IO 1964, 1968), Bernard Pruski (IO 1972), Zbigniew Szczepkowski (IO 1976), Józef Gawliczek, Tadeusz Zadrożny, Eugeniusz Pokorny, Wiesław Jarzębski, Stanisław Labocha, Czesław Polewiak, Mieczysław Brzeziński, Ginter Szulc. W spotkaniu pełnym wspomnień uczestniczyli również Marian Więckowski, zawodnik Legii Warszawa, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne (1954-56), trener i działacz PZKol., redaktor Bogdan Tuszyński, Dariusz Banaszek, członek Zarządu PZKol. a także Stanisław Kopeć, członek Rady Głównej KZ LZS a także członek Komisji Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich PKOl. Organizatorem mistrzostw było KZ LZS przy współpracy mazowieckiego Zrzeszenia LZS. Impreza została dofinansowana przez MSiT. Wsparcia organizatorom udzielił także Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego i LUKS „Trójka” Piaseczno.

Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzostwach reprezentował Wacław Hurko.

9 listopada 2015

Medale naszych kolarzy torowych na ME w Grenchen

18 października zakończyły się w szwajcarskim Grenchen Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn. Polska reprezentacja zdobyła łącznie 5 medali — 2 złote — Katarzyna Pawłowska (Boels-Dolmans Cycling Team, wychowanka naszego klubu UKS Limaro Kórnik), Wojciech Pszczolarski — oboje w wyścigu punktowym, 1 srebrny — Grzegorz Drejgier, Rafał SarneckiKrzysztof Maksel wszyscy ALKS Stal Grudziądz w sprincie drużynowym oraz 2 brązowe — Damian Zieliński w sprincie indywidualnym i Adrian Tekliński w scratchu (Kolss — BDC Team, wychowanek ALKS Stal Grudziądz). Poza tym cztery razy plasowali się na 4. miejscu (Maksel w keirinie, Pawłowska w scratchu, Sarnecki w sprincie oraz Pawłowska, Małgorzata Wojtyra, Edyta Jasińska oraz Natalia Rutkowska w wyścigu drużynowym na dochodzenie).

13 października 2015

3 medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów na ME juniorów i młodzieżowców w podnoszeniu ciężarów

10 października w Kłajpedzie na Mistrzostwach Europy U20 i U23 w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn reprezentanci Polski zdobyli 5 medali (wszystkie młodzieżowcy) — 3 z nich z dobyli zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia. Złoty medal w kat. 48 kg wywalczyła Agnieszka Zacharek AKS Białogard, srebrny medal w kat. 105 kg zdobył Jarosław Samoraj CLKS Mazovia Ciechanów a brązowy w kat. 69 kg Patrycja Piechowiak Budowlani Nowy Tomyśl. W sumie nasza reprezentacja liczyła w obydwu kategoriach wiekowych 27 zawodników i zawodniczek (6 juniorek i 7 juniorów oraz odpowiednio 6 i 8 U23). W tym gronie było 13 przedstawicieli naszych klubów.

Copyright 2013 LZS